Iedereen kan meedoen

Mensen die moeilijk lopen, slecht zien of horen kunnen niet altijd meedoen in de maatschappij. Soms gebruiken ze een rollator of scootmobiel. om meer steun te hebben. Ondanks die hulpmiddelen komen ze vaak in de problemen. Het trottoir is ongelijk, te smal, de doorgang is versperd en als ze dan een gebouw willen binnengaan, moeten ze nog een trap op of lukt het niet de deur te openen. In het gebouw kunnen ze zich soms ook moeilijk verplaatsen. Dat heeft tot gevolg dat deze mensen minder, nauwelijks en soms helemaal niet meer de deur uitgaan De sociale contacten verwateren en als gevolg daarvan nemen zij niet meer actief deel aan de samenleving.

Het project “Iedereen kan meedoen” heeft een verkenning van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte en de openbare gebouwen in de gemeente Oisterwijk uitgevoerd. Op grond van die resultaten vond een uitgebreider vervolgonderzoek plaats in de wijken en kernen van de gemeente. De ervaringen van de inwoners van de wijk of kern die een fysieke beperking hebben werden verzameld. Na de inventarisatie binnen een wijk, werden de geconstateerde problemen gerapporteerd aan de wethouders en de betreffende ambtenaren.

In november 2017 is werd de inventarisatie afgerond en het onderzoeksrapport gepresenteerd. Het eindrapport werd aan het College van B&W overhandigd. Hier vindt u de volledige tekst van het onderzoeksrapport.

Lees hier het projectrapport ‘Iedereen kan meedoen’