Onze leden

Willem de Jong (Voorzitter)
Willem is gedurende langere tijd vrijwilliger en bestuurslid geweest van zowel sport- als culturele verenigingen in Oisterwijk. Hij heeft een ruime werkervaring als directielid in het Hoger Beroepsonderwijs en als bestuurder in het Speciaal Onderwijs. Na zijn vroegpensioen wil hij graag zijn kennis en ervaring, maar zeker ook zijn netwerk inzetten bij allerlei sociaal-maatschappelijke vragen in Oisterwijk en dit vooral  doen in samenspraak met andere dorpsgenoten. SKN-Oisterwijk is voor hem hiervoor een uitermate geschikt platform.

Wim van Hooijdonk (Penningmeester)
Wim heeft een actief werkzaam leven gehad als financieel manager en directiefuncties in de bibliotheek-sector en het Hoger Beroepsonderwijs. Na deze periode was hij betrokken bij verschillende projecten in de provincie en lid van de ledenraad van de Rabobank. Binnen SKN-Oisterwijk is hij actief betrokken bij de projecten en richt zich met name op planning, financiën en organisatie vraagstukken.

Sjef van den Bijgaart
Als operationeel en contract-manager heeft Sjef een lang werkzaam bestaan gehad in de revalidatiesector. Sinds zijn pensionering wil hij graag zijn kennis en ervaring delen en beschikbaar stellen voor de Oisterwijkse samenleving. De doelstellingen en de werkwijze van SKN-Oisterwijk leken hem hiervoor de ideale mogelijkheid.

Rinus den Boer
Rinus is vanaf de oprichting lid van SKN-Oisterwijk, nadat hij in zijn werkzaam leven actief geweest is op het gebied van personeelsmanagement en als docent algemeen- en personeelsmanagement verbonden was aan Fontys Hogescholen. Als vrijwilliger heeft hij zich ingezet voor de school voor vluchtelingen op het AZC, de ledenraad van de RABO-bank en de WMO-raad. Graag zet Rinus zijn ervaring en kennis in bij allerlei maatschappelijke vraagstukken en burgerinitiatieven.

Hans Hulsbosch
Hans is in Oisterwijk werkzaam geweest als directeur van de toen nog geheten woningbouwvereniging St. Joseph en later als directeur-bestuurder van de fusiecorporatie Leystromen. Sinds 2014 heeft hij een adviseursfunctie in het sociale domein ‘wonen’ en is hij actief binnen SKN-Oisterwijk. Als lid van deze vereniging wil hij zijn kennis en ervaring inzetten om allerhande maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Wouter Verschuur
Wouter is na een actief bestaan als organisatieadviseur in het bedrijfsleven (personeelsbeleid, organisatie- en beloningsvraagstukken) actief betrokken bij SKN-Oisterwijk. Hij vindt het inspirerend om samen met betrokken medeburgers te mogen werken aan projecten die onze lokale samenleving een beetje beter maken. Wouter is voorzitter van SKN-Oisterwijk.

Gilbert Leene
Gilbert is afkomstig uit het bedrijfsleven en heeft tot zijn pensioen jaren lang zijn klanten met raad en daad bijgestaan. Sinds die tijd wil Gilbert graag zijn opgedane en ruime ervaring gebruiken om deze in ‘non-profit’ organisaties in te zetten. SKN-Oisterwijk is voor hem een meer dan prima organisatie om hier vorm aan te geven. Inspiratie haalt Gilbert vooral uit de samenwerking met mensen binnen SKN vanuit heel verschillende achtergronden.

Een aanvraag of contact verloopt via het centrale secretariaat.