Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk

Op initiatief van LOVO en Oisterwijk Nieuws is in 2018 gezocht naar mogelijkheden om de journalistiek in Oisterwijk te verbeteren. Op aanvraag van deze beide organisaties heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek eind 2018 een subsidie verstrekt voor een pilotproject in 2019. Dit project omvat de oprichting van een onderzoeksredactie die lokaal actuele onderwerpen onderzoekt, verwoord en verbeeld.

Het SKN heeft aangeboden om bij het oprichten van de Stichting Onderzoeksjournalistiek Groot Oisterwijk, en het vormen van rapportages over de kwalitatieve en kwantitatieve waarde voor de samenleving, daar waar nodig een actieve bijdrage te willen vervullen. Dit heeft geleid tot het voordragen van twee SKN-leden voor een bestuursfunctie binnen deze stichting, te weten Wouter Verschuur en Hans Hulsbosch.