Oprichting Platform Toegankelijk Oisterwijk (PTO)

In mei 2018 is het Platform Toegankelijk Oisterwijk opgericht.

In dit platform zijn uit alle wijken en kernen (Moergestel, Heukelom) van Groot Oisterwijk inwoners met een fysieke beperking vertegenwoordigd. Het betreft inwoners die visuele-, auditieve en/of motorische beperkingen hebben.

Het doel van het PTO is om de bereikbaarheid en de toegankelijkheid in Groot Oisterwijk te verbeteren. Het grote SKN-project ‘Iedereen kan meedoen’ krijgt hiermee een vervolg.

De leden van het PTO maken een kwartaalrapportage, gericht aan de betrokken wethouders en ambtenaren. Daarin worden per wijk of kern alle belemmeringen vermeld die voor voetgangers en gebruikers van een scootmobiel een gemakkelijke verplaatsing door Groot Oisterwijk in de weg staan. (bereikbaarheid)

Zij maken ook opmerkingen over de toegankelijkheid van gebouwen van de gemeentelijke overheid, van horeca-panden en van winkels. De uiteindelijke doelstelling is dat de gemeente investeert om de geconstateerde belemmeringen op te heffen (bijv. de verbreding van een trottoir) en daardoor de toegankelijkheid te verbeteren. Daarnaast is het streven dat ondernemers (winkels, horeca) maatregelen nemen om de toegankelijkheid en het gebruik van hun bedrijven te verbeteren.

Het is wenselijk dat in 2019 het PTO uitgebreid wordt met enkele ondernemers. Deze leden-ondernemers kunnen zodoende de verbinding vormen met ondernemend Groot Oisterwijk.