Afgeronde projecten

In het menu treft u enkele projecten met een uitgebreide omschrijving, en tevens een overzicht van onderhanden projecten.

Hieronder een overzicht van projecten die zijn uitgevoerd:

Afgeronde projecten SKN

  project inhoud resultaat
1 Kerkplein 28

(in opdracht van gemeente)

Herbestemming van het voormalige schoolgebouw (gebruiksmogelijkheden, noodzakelijke bouwkundige aanpassingen, beheermaatregelen) Rapport aan College van B&W
2 Voor elkaar, met elkaar
(initiatief SKN, ism gemeente)
Sociale samenhang en leefbaarheid, wegen naar een netwerkgemeente Rapport aan College van B&W
3 Meer actie en sfeer op het Lindeplein (initiatief SKN) Inrichting en gebruik van het plein,
verbetering van de sfeer op het plein
Rapport aan College van B&W
4 Gerard Horvershuis Bedrijfsplan voor kleinschalige dagopvang voor ouderen zonder indicatie Rapport aan initiatiefnemers, plan gerealiseerd, G. Horvershuis is een succes
5 Trappaf
(jongerenorganisatie)
Omzetting van vereniging naar stichting Briefrapport,
omzetting gerealiseerd
6 GUO Organisatiestructuur en businessplan voor organisator en producent van concerten Rapport aan bestuur, tijdelijke participatie van SKN-lid in het bestuur van GUO
7 Zang en Vriendschap Revitalisering van zangvereniging Rapport aan bestuur,
aanbevelingen uitgevoerd
8 Scootmobielpool Onderzoek naar en realisatie van een pool met scootmobiels bij zorgcentrum De Vloet. Weinig  gebruik van de scootmobiels,
project niet geslaagd
9 Zorgatelier (1) Bedrijfsplan voor opvang en therapie voor inwoners met niet aangeboren hersenletsel Rapport aan initiatiefnemers,
Zorgatelier is een succes
10 JC Vision (jongerencentrum Moergestel) Beleidsplan t.b.v. voortzetting subsidie Subsidie verkregen, programma’s voor verschillende leeftijdscategorieën
11 Scouting Haalbaarheid exploitatie nieuwe behuizing Mondeling advies,
bestuur scouting op weg geholpen
12 Iedereen kan meedoen (1)
(vooronderzoek)
Bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen Rapport aan College van B&W (klik hier)
13 Durf te zorgen Projectplan voor positieve berichtgeving in de lokale pers over sociale ondersteuning Subsidie toegekend door gemeente (Klik hier)
14 Levenskerk Herbestemming kerkgebouw Oriëntatie, niet haalbaar geacht binnen randvoorwaarden (geen rapportage)
15 Zorgatelier (2) Financieel advies bij uitbreiding en verbouwing van nieuw pand (voorm. Levenskerk) Doorontwikkeling tot Sport- en Zorgatelier,
is een succes
16 Hospice Vooronderzoek mogelijkheden voor hospice in Oisterwijk SWOT-analyse, niet haalbaar geacht
(geen rapportage)
17 Beeldkracht Oprichting van een rechtspersoon voor atelier voor mensen met geheugenproblemen Stichting opgericht
18 Vrijwilligersvervoer –    Bedrijfsplan en uitvoeringsorganisatie voor het vervoer van kwetsbare inwoners binnen de gemeente door vrijwilligers

–    Realisatie continuïteit door uitbreiding tot Verbindend Vervoer ism taxibedrijf

–    Groot aantal vrijwillige chauffeurs actief, belangrijke bijdrage aan opheffing isolement van kwetsbare ouderen

–    Stichting Verbindend Vervoer functioneert en is een succes (klik hier)

19 Vrijwilligersacademie
(ism VHVO)
Oprichting en opstart van een organisatie die cursussen/trainingen aanbiedt voor vrijwilligers Website ingericht; coördinator + ontwikkelteam hebben 2 jaar gefunctioneerd; niet levens­vatbaar gebleken als zelfstandige organisatie
20 Taalontwikkeling voor status­houders (vooronderzoek) Opzet van cursus Nederlandse taal in Oisterwijk Aanbod van taalactiviteiten in kaart gebracht,
geen mogelijkheden voor vervolgproject
21 Iedereen kan meedoen (2)
(definitief onderzoek)
Aanbevelingen voor verbetering bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen Rapport aan College van B&W
(aangeboden in openbare bijeenkomst);
begeleiding bij implementatiefase (lopend)