Toegankelijkheid Sportpark ‘Den Donk’

SKN is gevraagd actief mee te denken en aanbevelingen te doen bij de realisatie van het nieuwe sportpark in Oisterwijk ‘Den Donk’.

Centraal bij deze vraag is het uitgangspunt van de Gemeente Oisterwijk dat minder valide personen zo zelfstandig mogelijk gebruik moeten kunnen maken van alle voorzieningen in de nieuwe sportaccommodatie.

Een drietal leden van SKN hebben een notitie geschreven waarin aanbevelingen zijn gedaan op het gebied van:

– De toegangsweg naar het sportpark
– De inrichting van de fietsenstalling
– De indeling van de parkeerruimten bij het gebouw
– Diverse zaken in het gebouw (kleedkamers, baliefunctie, toiletvoorzieningen en de grootte van de lift)

SKN zal een adviesfunctie op het gebied van de toegankelijkheid blijven vervullen tot de ingebruikname van de nieuwe accommodatie.