Wat doen wij

Verenigingen, instellingen en (semi)-overheid kampen vaak met vraagstukken in hun organisatie, waarvoor zij , zonder al te hoge kosten graag een antwoord willen hebben. SKN-Oisterwijk kan hierbij zeker een rol vervullen.

SKN-Oisterwijk werkt voor non-profit organisaties die een maatschappelijk doel nastreven, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, samenlevingsopbouw, natuur en milieu, cultuur of sport. De opdrachtgever kan een maatschappelijke instelling zijn, een vereniging, een burgerinitiatief of de Gemeente Oisterwijk. De bijdrage van SKN-Oisterwijk varieert van meedenken, een luisterend oor bieden tot het uitvoeren van een onderzoek of het uitbrengen van een advies met mogelijke oplossingen voor een specifieke vraag.

SKN-Oisterwijk heeft geen commercieel doel, maar is een adviesnetwerk met een uitsluitend maatschappelijke doelstelling.

Alle leden doen de advies- en onderzoeks werkzaamheden geheel vrijwillig en voor opdrachten wordt dan ook niets betaald. Onkosten die gemaakt worden, zullen vooral met de opdrachtgever in kaart worden gebracht en daarover worden dan vooraf nadere afspraken gemaakt.

Voor de leden van SKN-Oisterwijk is het succes en het behalen van een goed resultaat altijd de meest passende beloning!

Werkwijze          

Uw idee, vraagstuk, onderwerp, probleemstelling…

Het is voor ons een uitdaging!

Na een eerste indicatie van uw vraag en acceptatie van uw vraag als opdracht gaan we aan de slag om met u, de vraag nader in kaart te brengen. Wat is exact de vraag; welke activiteiten zijn er al geweest; wie zijn de betrokkenen en vooral wat zou voor u een juist advies of antwoord moeten inhouden?

Vervolgens gaan we op zoek naar mogelijkheden en adviseren wij u om uw vraag of project te realiseren. Dit zal in eerste instantie vooral een advies zijn, maar indien nodig is een vervolg met begeleiding ook mogelijk.

Onder het tabblad ‘Onze projecten’ leest u over de gerealiseerde en lopende projecten.