Wist u dat

…aan de hellingbaan bij de Tiliander in opdracht van de gemeente verbeteringen zijn aangebracht zodat deze nu prima te gebruiken is?

… er in Groot Oisterwijk (Oisterwijk, Moergestel en Heukelom) ruim 1500 inwoners tussen 19 en 65 jaar met een fysieke beperking zijn? In de groep boven 65 jaar betreft dit ruim 1300 inwoners.
(bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2016)

… dat het recentelijk opgerichte Platform Toegankelijk Oisterwijk zich, in navolging van het SKN kennisnetwerk, in de komende jaren gaat inzetten om voor bovengenoemde groep de bereikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren?

… dat de betrokken wethouders van meet af aan positief hebben meegewerkt om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren?