De Vereniging SKN stelt zich ten doel de in de Oisterwijkse samenleving aanwezige kennis en ervaring te inventariseren, te mobiliseren en ter beschikking stellen aan Oisterwijkse instellingen, verenigingen en in uitzonderlijke situaties ook het bedrijfsleven. Het SKN tracht dit doel onder meer te bereiken door het inzetten van het sociaal kapitaal als bron voor sociale cohesie en sociale innovatie.