Ad was lange tijd werkzaam als docent in de onderwijs- en cultuursector, als uitvoerend musicus/componist en tot 2020 als beleidsadviseur/programmaleider bij de culturele uitvoeringsorganisaties van de provincie Noord-Brabant (BisK, Kunstbalie en Kunstloc Brabant). Hij stelt zijn kennis, ervaring en netwerk graag ter beschikking ten behoeve van cultureel-maatschappelijke vragen vanuit de gemeenschap.