Hans Hulsbosch (penningmeester)

Hans is sinds 1990 werkzaam geweest als directeur-bestuurder van enkele in de regio Oisterwijk werkzame woningcorporaties laatstelijk van woonstichting  Leystromen. In 2014 nam hij afscheid van de corporatiesector en vervulde enige tijd de rol van adviseur sociaal domein-wonen. Na zijn vervroegde pensionering is hij als vrijwilliger werkzaam voor verschillende organisaties waaronder penningmeester van het SKN en secretaris van Stichting Onderzoeksredactie Oisterwijk.