Herbestemming gebouw Kerkplein 28

Op verzoek van de gemeente Oisterwijk bracht het SKN een advies uit over de herbestemming van het voormalige schoolgebouw aan het Kerkplein 28 in Oisterwijk. Zo werd gekeken naar de gebruiksmogelijkheden, de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen en beheermaatregelen. Uiteindelijk heeft dit advies geleid tot de vestiging van Het Poirtershuis, een woonvoorziening voor 20 bewoners met dementie, zie website, klik hier