Verbetering gebruiks-en belevingwaarde Lindeplein

Op initiatief van het SKN werd een advies uitgebracht aan het gemeentebestuur voor de verbetering van de belevings-en gebruikswaarde van het Lindeplein in Oisterwijk.