Durf te Zorgen

Het projectplan werd op verzoek van het gemeentebestuur door het SKN uitgewerkt en diende als basis voor het project 'Durf te Zorgen', naar een idee van Joris van der Pijll van Oisterwijk Nieuws. Op basis van het projectplan werd subsidie verkregen van de gemeente Oisterwijk.  'Durf te Zorgen' stimuleert de informele zorgverlening en burenhulp binnen de gemeente Oisterwijk.

Durf te Zorgen spoort aan tot het bieden van hulp in de eigen woonomgeving, in de breedste zin. Het activeert de grotere en moeilijk bereikbare groep informele zorgbieders, de buren. Het benadrukt tegelijk ook zelfredzaamheid en voorkoming van sociaal isolement. Durf te Zorgen informeert de potentiële hulpbieder over de mogelijkheden en brengt hem of haar bij de juiste instantie.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Maatschappelijk Innovatiefonds MIGO, de gemeente Oisterwijk, diverse zorg- en welzijnsorganisaties, Oisterwijk Nieuws, Nieuwsklok en vele vrijwilligers.

Voor meer informatie klik hier