Iedereen kan meedoen

Mensen die moeilijk lopen, slecht zien of horen kunnen niet altijd goed meedoen in onze samenleving. Ook al kan men gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rollator of een scootmobiel, komt men vaak problemen tegen. Het trottoir is ongelijk, te smal of de doorgang is versperd met allerlei obstakels. Ook binnen gebouwen kan men zich vaak moeilijk verplaatsen omdat bijvoorbeeld deuren moeilijk te openen zijn of omdat een lift ontbreekt. Dat heeft tot gevolg dat deze mensen minder, nauwelijks en soms helemaal niet meer de deur uitgaan De sociale contacten verwateren en als gevolg daarvan nemen zij niet meer actief deel aan de samenleving.

Het SKN heeft met het project “Iedereen kan meedoen” een onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimte en de openbare gebouwen in de gemeente Oisterwijk. Op grond van de eerste onderzoeksresultaten werd besloten tot een uitgebreider vervolgonderzoek in de wijken en kernen van de gemeente Oisterwijk. De ervaringen van de inwoners met een fysieke beperking, werden verzameld en geanalyseerd. Hierna zijn de onderzoeksresultaten in 2017 gerapporteerd aan het gemeentebestuur. 

Hieronder kunt u de volledige onderzoeksrapporten downloaden. 

 

Eindrapport SKN Iedereen Kan Meedoen 2015
PDF – 10,5 MB 671 downloads
SKN Rapport Iedereen Kan Meedoen Vervolgonderzoek
PDF – 1,0 MB 655 downloads