PIT Onderzoek

In 2018 heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van OC&W) een subsidieverzoek van LOVO en Oisterwijk Nieuws gehonoreerd. De subsidieregeling was o.a. opgezet om de kwaliteit van de lokale (onderzoeks)journalistiek te verbeteren. Een van de subsidievoorwaarden betrof de oprichting van een stichting. Daartoe werd de hulp van het SKN ingeroepen. Begin 2019 werd de Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk opgericht. Twee SKN-leden, Wouter Verschuur en Hans Hulsbosch, waren bereid zitting te nemen in het bestuur van deze stichting. De onder deze stichting vallende redactie kreeg de naam PIT Onderzoek. Onder deze naam verscheen sinds 2019 een groot aantal publicaties.  Deze publicaties kunt u lezen op de website van PIT Onderzoek: www.pitonderzoek.nl