Toegankelijkheid sportpark d'n Donk

SKN is gevraagd actief mee te denken en aanbevelingen te doen bij de realisatie van het nieuwe sportpark D'n Donk in Oisterwijk. Centraal bij deze vraag is het uitgangspunt van de gemeente Oisterwijk dat minder valide personen zo zelfstandig mogelijk gebruik moeten kunnen maken van alle voorzieningen in de nieuwe sportaccommodatie.

Het SKN heeft het plan voor het sportpark bestudeerd en vervolgens een advies uitgebracht aan het gemeentebestuur met aanbevelingen over:

- De toegangsweg naar het sportpark
- De inrichting van de fietsenstalling
- De indeling van de parkeerruimten bij het gebouw
- Diverse zaken in het gebouw (kleedkamers, baliefunctie, toiletvoorzieningen en de grootte van de lift).