Vrijwilligersvervoer

Het SKN is enkele jaren geleden nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van

Stichting Verbindend Vervoer.  Geconstateerd werd dat inwoners van Oisterwijk steeds meer aangewezen zijn op hun eigen mogelijkheden en op hun persoonlijk netwerk om deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving en eenzaamheid te voorkomen. Gemeenten hanteren het principe van zelfredzaamheid als onderdeel van hun beleid. Echter, voor de betrokken inwoner is dit niet altijd zo vanzelfsprekend en de gevolgen zijn soms groot. Het is voor hen vaak niet eenvoudig zich vrij en zelfstandig te verplaatsen. Eenzaamheid ligt dan op de loer en het blijven deelnemen aan de Oisterwijkse samenleving wordt bemoeilijkt. Het bieden van de gewenste mobiliteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid. Zonder vervoersmogelijkheden wordt de wereld van kwetsbare inwoners klein en is het eigen huis vaak de grens van het contact met anderen. Zo ontstond in nauwe samenwerking met de gemeente Oisterwijk en taxibedrijf Korthout de vervoersmogelijkheid van zogeheten ParelCabs. De SVVO wil op termijn uitgroeien naar een platform voor alle mensen in Oisterwijk die mobiliteitsproblemen ervaren

 

Heeft u nog wat tijd over en vindt u het leuk om op vrijwillige basis mee te doen aan dit project, neem dan contact op met de Stichting Verbindend Vervoer, klik hier