Vrijwilligersvervoer

De Stichting Verbindend Vervoer is voortgekomen uit een initiatief van Joke Caspanni, werkzaam bij het Gerard Horvers Huis in Oisterwijk. Het SKN werkte dit initiatief als project verder uit. Tijdens een proefperiode met vrijwillige chauffeurs, die met eigen auto ouderen naar het Gerard Horvers Huis brachten, bleek er behoefte aan meer vervoersmogelijksheden, ook naar andere bestemmingen in Oisterwijk. De gedachte kwam op om ook zorg gerelateerd vervoer op te zetten. Bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapie, dagopvang en maaltijden. Later werd op voorstel van Ria Stam ook 'participatievervoer' aan het project toegevoegd. Het gaat hierbij om bezoeken aan familie, bijeenkomsten of gezelligheidsbezoek om daarmee eenzaamheid en isolement bij ouderen te voorkomen.

Heeft u nog wat tijd over en vindt u het leuk om op vrijwillige basis mee te doen aan dit project, neem dan contact op met de Stichting Verbindend Vervoer, klik hier