Platform toegankelijk Oisterwijk

In mei 2018 is het Platform Toegankelijk Oisterwijk, afgekort PTO, opgericht.

Aan dit platform kunnen alle inwoners van de gemeente Oisterwijk deelnemen. Dit zullen vaak mensen zijn die een extra groot belang hebben bij een goede 'toegankelijkheid', mensen met een visuele-, auditieve en/of motorische beperkingen.

Het doel van het PTO is om de bereikbaarheid en de toegankelijkheid in de gemeente Oisterwijk te verbeteren. Het SKN-project ‘Iedereen kan meedoen’ krijgt hiermee een vervolg.

De leden van het PTO maken kwartaalrapportages die worden aangeboden aan het gemeentebestuur. In deze rapportages wordt voor iedere kern en wijk vermeld welke belemmeringen men tegen komt  voor voetgangers en gebruikers van scootmobiels, die een gemakkelijke verplaatsing in Oisterwijk in de weg staan (bereikbaarheid).

Ook kijken zij naar de toegankelijkheid van overheidsgebouwen, horecagelegenheden en winkelpanden. De uiteindelijke doelstelling is dat gemeente en ondernemers bereid zijn de geconstateerde belemmeringen op te heffen (bijv. door de verbreding van een trottoir) en de toegankelijkheid kan worden verbeterd. 

De initiatiefnemers van het PTO hopen dat het PTO kan worden uitgebreid met vertegenwoordigers van Oisterwijkse ondernemers. 

Eindrapport SKN Iedereen Kan Meedoen 2015
PDF – 10,5 MB 643 downloads
SKN Rapport Iedereen Kan Meedoen Vervolgonderzoek
PDF – 1,0 MB 641 downloads